Menu

مدارك مورد نياز

مدارک مورد نیاز صدور پروانه 

حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است .

1- اصل و فتوکپی سند مالکیت

2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

5- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

  

مدارک مورد نیاز صدور گواهی

حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است.

 1- اصل و فتوکپی سند مالکیت

2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

5-اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

7- ارائه گزارش مهندس ناظر

 

پرشیا سافت
دی ان ان