Menu

معرفی شهردار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر سعید طلوعی

شهردار کرمانشاه

-متولد1342 در کرمانشاه

-83 ماه حضور در جبهه و لیاقت جانبازی 70 درصدی 

-دارای مدرک دکتری دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

-دارای کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

-مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

-مسئول ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

-عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

-عضو هیئات رئیسه فدراسیون کشتی کشور

-عضو هیئات مدیره شرکت تجهیز و نگهداری وابسته به ورزش جوانان

-نایب رئیس شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ورزشی شهرداری تهران

-مشاور فرهنگی شهرداری تهران

-شهردار منطقه 10 تهران

-شهردار منطقه 5 تهران

-شهردار منطقه 8 تهران

-شهردار منطقه 7 تهران

 

 

 

پرشیا سافت
دی ان ان