Menu

مصوبات کمیته تبلیغات محیطی

- صورتجلسه مورخ 30/7/88

کمیسیون تبلیغات محیطی و زیباسازی شهر کرمانشاه در تاریخ 30/7/88 با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و طی آن موارد زیر مقرر گردید :

1-در خصوص استفاده از پایه های ثابت شهر به عنوان المان تبلیغاتی مقرر گردیدهر ماه یک شرکت متولی بهره برداری از آنها گردد،همچنین هر منطقه 4 عدد از پایه های مذکور ساخته و یک نمونه درب منطقه نصب نماید .

2-طرح دکه مطبوعاتی در جلسه مطرح و طبق توافق نظر اعضاءضمن تغییر رنگ با اجرای آن موافقت گردید.

3- مقرر گردید ایستگاه تاکسی و اتوبوس مجهز به امکانات رفاهی ابتدای بلوار شهید بهشتی اجرا گردد.

4-مقرر گردید طرح اجرای جدول (شکل،رنگ)در جلسه آتی توسط مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات مطرح گردد.

5- مقرر گردید جهت تعیین و معرفی محدوده استحفاظی مناطق 1 الی 6 ،طرح تابلو مورد نیاز توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات تهیه گردد.

6- مقرر گردید طرح ارائه شده توسط موسسه قلم چی ، به صورت جانمایی شده در سطح شهر جهت ابتدای کار در جلسه آتی مطرح گردد.

7- مکاتبه شهرداری منطقه 5 در خصوص همسطح سازی پارک مقابل فروشگاه رفاه در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت اجرا به معاونت عمرانی ابلاغ گردد.

8- مقرر گردید جهت کاهش هزینه احداث پارکها و ایجاد زیبایی بیشتر مناطق در اجرای جدول گذاری پارکها خودداری نمایند.

9- جهت افزایش میزان روشنایی پارک دانشجو مقرر گردید منطقه 6 از چراغهای پایه کوتاه استفاده نماید.

10-مقرر گردید طرح تابلوی پزشکان به مناطق ششگانه ابلاغ گردد و هر منطقه موظف است طی جلساتی با هیئت مدیره ساختمانهای سطح آن منطقه برگزار و طرح های ابلاغ شده را مورد بررسی قرار دهند.

11-مقرر گردید جهت اجرایی نمودن طرح رنگ آمیزی کرکره مغازه ها نماینده شورای اصناف در جلسه آتی حضور داشته باشند.

12- مقرر گردید شرکت کریستال و خط آبی یک نمونه از طرحهای ارائه شده را بدون ساعت و با توجه به دید و قد متناسب هرفرد عابر تهیه نمایند.

 ضرورت ساماندهی تابلوهای سطح شهر

شهردار کرمانشاه وضعیت تابلوهای سطح شهر را نابسامان خواند و گفت :هر کسی و یا هر شرکت و...بنا به سلایق شخصی خود تابلو های خود را در گوشه و کنار شهر نصب نموده و این مسئله به سیمای شهر لطمه وارد کرده است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه،منوچهر فخری افزود:برای ارتقاء جذابیت های شهری و زیبا سازی محیط زیست بایستی تابلوهای سطح شهر به شیوه ای علمی و عملی ساماندهی شوند .

وی تشکیل جلسات هفتگی کمیسون زیبا سازی شهری شهرداری را امری ضروری دانست و اظهار داشت:این کمیسیون بایستی به صورت هفتگی برنامه های هدفمند و اصولی خود را ارایه دهد و اجرای این برنامه ها باید در افزایش زیبایی های سطح شهر اثرات محسوس و ملموس داشته باشد.

اگر این کمیسیون نتواند از جامعه فکری و نخبگان و صاحب نظران جامعه جهت پیشبرد اهداف خود طرح و برنامه  بگیرد، شهرکرمانشاه از نظر زیبایی های شهری دچار محرومیت می شود و این مساله تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.

وی سپس برساماندهی سنگ فروشان جاده سنندج نیز تاکید کرد و گفت: شهرداری منطقه 6 ملزم شده است که سنگ فروشان این نقطه از شهر که چهره زشت و بی قواره ای از کرمانشاه را به نمایش گذاشته ، ساماندهی کند.

فخری در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: زمان شروع و پایان پروژه های شهر بایستی مشخص شود و مدیران مناطق باید به طور مستمر میزان پیشرفت فیزیکی  پروژه های در دست اقدام خود را گزارش کنند و اگر مدیری  در این رهگذر سهل انگاری کند، کارت زرد می گیرد و از طرفی پرکارترین و فعال ترین مدیری که بتواند با ارائه خدمات مطلوب نسبت به سایر مدیران مناطق ، رضایت شهروندان سطح منطقه را جلب نماید در پایان سال کاری ، به عنوان تشویق –از سوی شهرداری – به سفر خارج از کشور اعزام شود.

 

 

- صورتجلسه مورخ 27/5/88

جلسه كميسيون تبليغات محيطي و زيباسازي شهرداري در تاريخ 27/5/88 ساعت 18 در محل حوزه معاونت خدمات شهري با حضور اعضاء محترم و به رياست آقاي مهندس تقي‌زاده تشكيل و طي آن تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- با توجه به اينكه در نظر است نسبت به احداث، تكميل و ساماندهي پاركهاي مقابل منابع طبيعي مقابل هوانيروز و حاشيه چم‌بشير اقداماتي صورت پذيرد لذا مقرر گرديد طي جلسه آتي طرح و نقشه‌هاي اجرايي پاركهاي مذكور توسط مديرعامل محترم سازمان برنامه‌ريزي و طراحي ارائه گردد تا ضمن حضور جناب آقاي مهندس حميدي به عنوان عضو كميسيون از شوراي اسلامي شهر بررسي و تصميمات مقتضي اتخاذ گردد، همچنين مقرر گرديد طي بازديد آقاي مهندس كريمي و جناب اقاي البرز از محل پارك هوانيروز و مقابل منابع طبيعي موضوع روشنائي و نوع پايه چراغهاي مورد نياز جهت پارك مذكور بررسي و موضوع تامين آب پارك نيز توسط معاونت محترم خدمات شهري پيگيري گردد.

2- مقرر گرديد طرح ميدان نيايش در جلسه آتي توسط سازمان برنامه‌ريزي و طراحي ارائه گردد.

3- با توجه به كمبود نور پارك هشت بهشت الهيه مقرر گرديد ضمن پيگيري حوزه خدمات شهري توسط منطقه 6 رفع مشكل گردد.

4- مقرر گرديد با عنايت به ضرورت تهيه نقشه جامع شهر كرمانشاه و شناسايي اماكن تفريحي بر روي نقشه علي‌الخصوص بوستانها، كليه اسامي توسط مسئول نامگذاري بر روي نقشه مشخص و محدوده بوستانهاي شهر تعيين گردد، همچنين طرح المان نقشه نيز توسط واحد زيباسازي و حوزه خدمات شهري تهيه و در جلسه آتي بررسي گردد، همچنين جهت تكميل پروژه شناسايي بوستانهاي شهر نيز تابلوهاي راهنماي آنها نيز تهيه و در نقاط ورودي شهر و اماكن تجمع مسافرين تهيه و نصب گردد.

5- با توجه به تهيه و تصويب نقشه اجرايي BRT جهت ميدان آزادي مقرر گرديد ضمن بررسي جانمايي محل احداثBRT از نظر عرض معبر و بررسي رنگ و نوع برخي مصالح كاربردي توسط آقاي فرهودي در جلسه آتي طي يك فراخوان عمومي نسبت به ارائه فعاليت اقدام گردد.

6- با عنايت به بحث و تبادل نظر پيرامون مشكلات موجود در پارك‌هاي شرقي و غربي و پارك كوهستان كه توسط آقاي مهندس دابشليم و مهندس دركه مطرح گرديد، مقرر شد جهت رفع مشكل آب شرب پاركهاي شرقي و غربي توسط حوزه معاونت خدمات شهري با توجه به استفاده از شيرهاي آتش‌نشاني اقدام گردد، همچنين مقرر گرديد ضمن پيگيري سازمان پاركها و حوزه معاونت خدمات شهري درخصوص طرح ساماندهي درياچه طاقبستان از نظر سنگ فرش و نرده‌هاي اطراف درياچه و جمع‌آوري دستفروشها و بررسي قدمت درخت طاقبستان و طرح صندلي اطراف درخت اقداماتي صورت پذيرد.

7- مقرر گرديد با هماهنگي سازمان پاركها و حوزه معاونت خدمات شهري جهت ايجاد كمپينگ هايي به صورت سكو مبني بر اسكان مسافران بررسي صورت پذيرد.

8- مقرر گرديد طرح سراب قنبر جهت بررسي پياده‌روسازي توسط سازمان برنامه‌ريزي و طراحي در جلسه آتي ارائه گردد، همچنين توسط حوزه خدمات شهري و واحد روشنايي موضوع آب و برق و توسط سازمان پاركها و فضاي سبز موضوع فضاي سبز پيگيري گردد. درخصوص ساماندهي نخاله‌ها و دفع آبهاي سطحي در محل خط‌القعر قنبر نيز در جلسه آينده بررسي گردد.

9- مقرر گرديد منبعد كليه طرحهاي زيباسازي طي مكاتبه به كميسيون زيباسازي ارسال و بعد توسط سازمان برنامه‌ريزي و طراحي نظارت گردد.

10- مقرر گرديد مصوبات شوراي عالي معماري درخصوص نماي ساختمانها در جلسات زيباسازي مبني بر اختيار تغيير نتايج حاصله از صدور پروانه و مجوزهاي ارائه شده توسط شهرسازي مطرح و تصميم‌گيري شود و درخصوص مجوزهاي بعدي شهرسازي هيچگونه مجوزي صادر ننمايد.

11- مقرر گرديد حوزه شهرسازي پيرو مكاتبه پيشين درخصوص ايجاد حصار اطراف پروژه‌هاي شهرداري و ساختماني مكاتبه‌اي ديگر انجام دهد.

پرشیا سافت
دی ان ان